• 25 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2434

  „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრობის კანდიდატის შესარჩევი ღია კონკურსის ჩატარებისა და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 17 ოქტომბრის №2164 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 25 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2433

  ნ. ცაციაშვილისა და ა. დარახველიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 25 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2432

  ნ. ცაციაშვილის, ა. დარახველიძისა და გ. არსოშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 25 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2431

  საქართველოს პარლამენტიდან საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენილი კანონპროექტების გამოთხოვის შესახებ

 • 22 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2430

  „იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის „იაპონიის საზღვარგარეთთან თანამშრომლობის მოხალისეთა პროგრამის" ფარგლებში საქართველოში მოხალისეების გაგზავნის შესახებ" ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმების დადების თაობაზე

 • 22 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2429

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გრანტის მიღების შესახებ დოკუმენტის თაობაზე

 • 22 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2427

  ნ. ცაციაშვილისა და ა. დარახველიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 22 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2426

  ნ. ცაციაშვილისა და ა. დარახველიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 22 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2425

  ნ. ცაციაშვილისა და ა. დარახველიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 22 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2424

  საქართველოს მთავრობასა და შპს „ელ პი ჯის" შორის „ტაშისკარის" ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ დასადები ხელშეკრულების თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>