• 30 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2265

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 30 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2264

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისთვის - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისთვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 30 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2263

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 30 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2260

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 30 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2259

  სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რიჩარდ ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის აუდიტორული შემოწმების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 30 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2258

  ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 30 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2257

  საქართველოში ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების ანგარიშისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 25 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2254

  „ზეთისხილის ზეთისა და სუფრის ზეთისხილის შესახებ" საერთაშორისო შეთანხმების საქართველოს პარლამენტში შეერთებისათვის წარდგენისა და  მომხსენებლად ხ. წილოსანის დანიშვნის თაობაზე

 • 25 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2252

  სენაკის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 25 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2251

  „საქართველოს მთავრობასა და ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციას, რომელიც წარმოდგენილია მისი სამდივნოს მიერ, შორის მცირე და მსუბუქი შეიარაღებისა და ჩვეულებრივი საბრძოლო მასალის მარაგების პროგრამის განხორციელების შესახებ" ურთიერთგაგების მემორანდუმის N1 ცვლილების" ხელმოწერის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>