• 22 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2414

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 22 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2413

  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 22 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2412

  აღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 22 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2411

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 21 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2404

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივისთვის, სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისთვის - სპეციალური პენიტენციური სამსახურისთვის სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 21 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402

  საქართველოს მთავრობასა და შპს „ტაბას" შორის „რიკოთისა" და „ფონის" ქარის ელექტროსადგურების თაობაზე 2015 წლის 16 ნოემბერს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 21 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2400

  აზიის განვითარების ბანკის (ADB) დაფინანსებით მიმდინარე „ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა, პროექტ 6-ის" ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიების შესახებ

 • 21 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2399

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 21 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2398

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გრანტის მიღების შესახებ დოკუმენტის თაობაზე

 • 21 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2379

  „საქართველოს მთავრობასა და ისლანდიის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

<<  6 7 8 9 10   >>