• 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2650

  ა. საღირაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2649

  „საჩხერის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 ნოემბრის №2413 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2648

  „2019-2020 წლების ზამთრის სამთო-სათხილამურო სეზონის გახსნის ღონისძიების ჩატარების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 4 დეკემბრის №2506 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2647

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 ივლისის №1668 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2646

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2645

  თიანეთის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2644

  თიანეთის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2643

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გრანტის მიღების შესახებ დოკუმენტის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2642

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გრანტის მიღების შესახებ დოკუმენტის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2640

  სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ ზოგიერთი ღონისძიების გატარების თაობაზე

<<  6 7 8 9 10   >>