• 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2639

  „სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ ზოგიერთი ღონისძიების გატარების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 ივლისის №1724 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2637

  კაპიტალური პროექტებისათვის დაგეგმილი გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში გადატანაზე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2635

  ზოგიერთი მეწარმე სუბიექტისთვის მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2633

  ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის ფსიქოლოგიურ-სოციალური მომსახურების ცენტრის კონცეფციაზე მომუშავე უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და დებულების დამტკიცების თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2630

  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2622

  „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 4 აპრილის №751 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 17 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2621

  „2019 წლის განმავლობაში სამედიცინო მოწყობილობების სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 4 დეკემბრის №2301 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2620

  „2020 წლის განმავლობაში სამედიცინო მოწყობილობების სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 21 ნოემბრის №2391 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 16 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2616

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 13 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2615

  „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ოქტომბრის №2098 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  6 7 8 9 10   >>