• 27 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №470

  „საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის №468 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №469

  „საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემებისა და საქართველოს ნავსადგურების უშიშროების წესის" დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №685 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №468

  „2019 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №693 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №467

  „დავის განმხილველი ორგანოების რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 დეკემბრის №473

 • 25 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №466

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტექნოლოგიური ინსტიტუტის რეორგანიზაციის შესახებ    

 • 25 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №465

  „2019 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №693 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 24 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №464

  2019-2020 სასწავლო წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

 • 24 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №463

  ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე

 • 24 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №462

  „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 20 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №461

  „საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 5 დეკემბრის №315 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>