საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №42

მ. ქვრივიშვილისათვის „საქართველოს მთავრობასა და მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციას (UNWTO) შორის UNWTO-ს აღმასრულებელი საბჭოს 112-ე სხდომის გამართვის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე