• 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №820

  ,,საქართველოსა და თურქმენეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 15 ივნისის N297 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №819

  ნ. გილაურისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №818

  შპს ,,აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ცენტრალური კლინიკიდან" გამოსახლებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართობის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

 • 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №817

  ,,ხაიში-ჭუბერი-საკენის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის ზამთრის პერიოდში ფუნქციონირების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 20 ივნისის N311 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №816

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ჯაღმიანი, ზაქანი, ხადა და კაიშაურნი) მუმდივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ღირებულების ანაზღაურების შესახებ

 • 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №815

  ზოგიერთი სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელშეწყობის ღონისძიებათა შესახებ

 • 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №814

  ,,ქ. თბილისში წმინდა სამების ტაძრისა და სახელმწიფო ავტოინსპექციის ყოფილი შენობის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანებისა და რეკონსტრუქციის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 4 ივნისის N41 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №813

  ,,ყაზბეგის რაიონში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ღირებულების ანაზღაურების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 14 სექტემბრის N499 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

 • 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №812

  ,,საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ინსტიტუციური რეფორმის მაკოორდინირებელი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 9 თებერვლის N67 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №811

  ,,დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში საქართველოს წევრობის მიზანშეწონილობის შემსწავლელი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 11 მაისის N211 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>