• 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №810

  კ. ბენდუქიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №809

  ა. დიდებულიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 19 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №807

  საქართველოს ფოლკლორული ანსამბლების საანგარიშო შეხვედრასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №803

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სახელმწიფო ქონების თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №802

  ,,საქართველოს მთავრობის 2007 წლის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის გეგმის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 1 თებერვლის N46 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №801

  ,,ხაიში-ჭუბერი-საკენის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის ზამთრის პერიოდში ფუნქციონირების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 20 ივნისის N311 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №800

  მდინარე ცხენისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების დროულად დამთავრებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №798

  ქალაქ გორის დასუფთავებისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №797

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №796

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>