საქართველოს მთავრობის განკარგულება N594

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N594
22 დეკემბერი, 2006

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ (ა. ალექსიშვილი) ,,საქართველოს 2006 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს მთავ­რობის სარეზერვო ფონდიდან კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს გამოუყოს 8 750 (რვა ათას შვიდას ორმოცდაათი) ლარი მივლინების ხარჯების ასანაზღაურებლად.

პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი