საქართველოს მთავრობის განკარგულება N575

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N575
20 დეკემბერი, 2006

ბ. კვეზერელის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

1. ,საპარლამენტო მდივნის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად საქართვე­ლოს პარლამეტში საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ ,,ვეტერინარ ექიმთა სერტიფიცი­რების წესის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ" კანონპროექტზე საქართველოს პარლამენ­ტის საკომიტეტო და პლენარულ სხდომებზე მომხსენებლად დაინიშნოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ბაკურ კვეზერელი.

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი