საქართველოს მთავრობის განკარგულება N566

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N566
03 დეკემბერი, 2006

ა. დიდებულიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

1. ,,საპარლამენტო მდივნის შესახებ" საქართველოს კანო­ნის მე-4 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად საქართველოს პარლამენ­ტში საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინი­ციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე ,,სახელმწიფო კომპენ­საციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტა­ნის შესახებ" სა­ქართველოს პარლამენტის საკომიტეტო და პლენარულ სხდო­მებზე მომხსენებლად დაინიშნოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ალექსანდრე დიდებულიძე.

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი