საქართველოს მთავრობის განკარგულება N560

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N560
29 ნოემბერი, 2006

სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სა­ხელ­­მწიფო მინისტრის აპარატს შეუფერხებელი ფუნქციო­ნი­რებისათვის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ (ა. ალე­ქსი­შვილი) ,,საქართველოს 2006 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალის­წინებული საქარ­თველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოუყოს 4 000 (ოთხი ათასი) ლარი.

პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი