• 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N581

  ლაგოდეხის რაიონის სოფლების ჭიაურის, შრომისა და ცოდნისკარის საკრებულოების ტერიტორიაზე 500-მეტრიან სასაზღვრო ზოლში მოქცეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პრივატიზების შესახებ

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N580

  საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N579

  საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N578

  ქალაქ თბილისის მერიისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N577

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N576

  ა. დიდებულიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N575

  ბ. კვეზერელის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N574

  ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციული საზღვრების პროექტის განხილვის შესახებ

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N573

  მ. ახვლედიანის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 03 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N572

  ქ. თბილისში 2006 წლის 8-9 დეკემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ენერგეტიკის მინისტრის, თურქეთის რესპუბლიკის ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრისა და საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის შეხვედრის ორგანიზების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>