• 29 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N559

  ,,საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ინსტიტუციური რეფორმის მაკოორდინირებელი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 9 თებერვლის N67 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N558

  ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განსახორციელებლად ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომზადების დამატებით ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 30 მარტის N143 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N557

  სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის ძირითადი საშუალებების საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 29 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N556

  გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკსა (KFW) და საქართველოს მთავრობას (მსესხებელი) შორის ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის I ფაზის დაფინანსების მიზნით 17,079,043.17 ევროს ოდენობის სასესხო ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინადადების თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N555

  საქართველოსა და არაბთა ეკონომიკური განვითარების ქუვეითის ფონდს შორის 2006 წლის 14 სექტემბერს ხელმოწერილი სესხის ხელშეკრულების - ,,თბილისის გზების რეაბილიტაციის პროექტი" - რატიფიკაციის თაობაზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინადადების განხილვის შესახებ

 • 22 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N552

  ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 4 ივლისის N324 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 22 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N551

  ,,ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 9 თებერვლის N66 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 22 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N550

  საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 22 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N549

  ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში ევროკავშირ-საქართველოს სამოქმედო გეგმის განხორციელების საქართველოს მთავრობის გეგმის შემუშავების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 20 ოქტომბრის N498 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 22 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N548

  ნ. ფრუიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>